DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Vanaf 3 april mogen treinreizigers in het weekend en in de schoolvakanties in treinen naar toeristische trekpleisters enkel nog aan de raampjes plaatsnemen.

Kustburgemeesters en de gouverneur van West-Vlaanderen wijzen naar de verantwoordelijkheid van de NMBS om deze maatregel praktisch uitvoerbaar te maken en erop toe te zien.

ACOD Spoor vindt dergelijk paraplusysteem veel te makkelijk en vreest dat vooral het stationspersoneel, veiligheidspersoneel en treinpersoneel de dupe zijn van deze en voorgaande beslissingen.

ACOD Spoor heeft de invoering van de gratis Railpass (geldig tot 31 maart) in volle gezondheidscrisis steeds een domme beslissing gevonden. Het ware beter geweest om dergelijk initiatief te lanceren NA de gezondheidscrisis. De gratis Rail Pass is immers een middel om de toeristische sector en de horeca te ondersteunen. De toeristische centra en horeca mogen en kunnen nog steeds geen activiteit opstarten.

We zijn ook niet verwonderd dat in deze gezondheidscrisis mensen collectief een uitstap doen naar de kust of de Ardennen om te ontsnappen van het gevoel thuis opgesloten te zijn. Niet iedereen heeft een grote tuin om de muren van het huis of appartement te ontvluchten, laat staan met persoonlijk vervoer ergens naartoe te rijden.

Maar we zijn er eveneens van overtuigd dat deze maatregel bijzonder moeilijk toe te passen is. Welke bestemmingen zijn per definitie toeristische trekpleisters? Wat met reizigers die de toegang geweigerd worden omdat er geen plaats meer is (overvolle perrons, frustraties)?

ACOD Spoor verwacht via het sociaal overleg een duidelijke aanpak van deze regels alsook een garantie op ondersteuning van de overheid met betrekking tot het toepassen van deze maatregel.

Het betrokken spoorwegpersoneel mag niet geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van onbezonnen beslissingen. De veiligheid primeert voor het spoorwegpersoneel en de reizigers. De reizigers verdienen bovendien hun treinreis zo comfortabel mogelijk te ervaren!