DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

ACOD Spoor heeft steeds gewaarschuwd voor de gevolgen van ondoordachte maatregelen met betrekking tot het treinverkeer. De gratis Rail Pass (Hello Belgium) werd beter NA de gezondheidscrisis gelanceerd, en best in samenspraak met de NMBS. Samen beslissingen nemen, is samen verantwoordelijkheid opnemen. 

De aangekondigde raamregel in de paasvakantie en het einde van de geldigheid van de gratis passen hebben geleid tot een massale opkomst van mensen in de stations met bestemming de Belgische kust. 

Lees meer...

ACOD SPOOR is verbaasd over de beslissing van de federale overheid om elke inwoner van België een Rail Pass toe te kennen als steunmaatregel in nasleep van de corona-crisis.

Lees meer...


Verslag Nationale paritaire commissie (NPC) van 14 februari 2020

Tijdens de NPC van 14 februari heeft ACOD/CGSP opnieuw haar opmerkingen over dit voorstel geuit.

ACOD/CGSP stemde tegen, ACV nam akte van de tekst. De Belgische spoorwegen stemde voor.

Lees meer...

Na onze resolute afwijzing van het ontwerp van Protocol van Sociaal Akkoord en onze succesvolle staking op 19 december 2019, had het Stuurcomité op de vergadering van 9 januari 2020 een nieuw voorstel geformuleerd:

Lees meer...

Onze stakingsactie van 19 december was een treffer in de roos. De opvolging van onze oproep tot staken, werd over de hele lijn goed opgevolgd, in alle beroepscategorieën en over de drie entiteiten heen. Een ferme pluim aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen! 

Lees meer...