DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Oproep aan het spoorwegpersoneel om op 29 maart mee actie te voeren met de werknemers in de privésector.  

ACOD Spoor - CGSP Cheminots heeft een stakingsaanzegging ingediend die het gehele  spoorwegpersoneel dekt van zondag 28 maart om 22 uur tot maandag 29 maart om 22 uur.

Mensen die telewerken kunnen ook deelnemen aan deze actie (code 65).

Er wordt een stakings-vergoeding van € 30 uitbetaald aan de leden die aan deze actie deelnemen.

De werkgevers willen de loonsverhogingen beperken tot 0,4% over 2 jaar. Dat is gemiddeld minder dan 10 euro bruto per maand, ook voor het spoorwegpersoneel. De werknemers worden duidelijk niet gerespecteerd! Respect is een belangrijk element op de werkvloer en ernaast. De werknemers hebben in moeilijke omstandigheden (gezondheidscrisis, bankencrisis) het beste van zichzelf gegeven. Een stijgende koopkracht zou bovendien een gerichte injectie zijn om de economische relance te bewerkstelligen. De socio-economische toestand in dit land heeft dringend een vaccin nodig: koopkracht!

ABVV/ACOD gaat voor een indicatieve loonnorm en niet langer een vaste loonnorm. Een vaste loonnorm (Wet van 1996) beperkt alle gerechtvaardigde onderhandelingen op sociaal niveau (bij de Belgische spoorwegen heeft dit betrekking op het Protocol van Sociaal Akkoord waarvan de besprekingen opstarten in mei van dit jaar).

ABVV/ACOD gaat bovendien voor een verhoging van het minimumloon:  € 14/uur (€ 2300 bruto/maand).

Het is geen verrassing dat we als spoorwegvakbond bij deze nationale actie aansluiten. Sinds 2015 vallen ook de autonome overheidsdiensten (Belgische spoorwegen) onder de loonnormwet!